Ayuverda & Joga

AYUVERDA – NAUKA O  ŽIVOTU  I  ZDRAVLJU

Prvo upoznamo termin “joga” a zatim nekako spontano saznamo za Ayuverdu, koja postaje sastavni deo dubljeg izučavanja i svi mi koji se bavimo jogom nekako  impelementiramo razne ajuverdske savete u svoj život.

Tekstove o Ajuverdi i praktičnim savetima pisaće  instruktor joge Igor Petrović. Uopšteno o Ajuverdi teško je napisati kratak tekst, te smo se potrudili da vas bar malo upoznamo sa tom temom. Svake nedelje biće zanimljivih postova o riznici životne Ayuverde i praktičnosti u svakodnevnom životu.

Ayurveda & Joga

Ayurveda & Joga

Ajurveda je nastala u Indiji gde i danas ima prednost nad alopatskom medicinom i izučava se u državnim školama i univerzitetima. Savremena ajurveda zasniva se na dva klasična teksta: Čarak samhiti i Sušrut samhiti. Starost ovih tekstova se procenjuje na oko 5000 godina.

Vedska nauka (veda – znanje) nas uči da je život neraskidiva celina svesti, duha, čulnih organa i tela. Ova četiri aspekta postoje u svakom stanju zdravlja ili bolesti. Njihova povezanost odražava stanje čovekovog zdravlja.

Telo je kao najgrublji vid ljudskog postojanja  pod direktnim uticajem  naših misli, osećanja, naše bliže okoline, mesta na kojem živimo i nebeskih tela.

U osnovi čitavog pojavnog univerzuma nalazi se apsolutno polje koje ga prožima. Polje koje poseduje beskrajnu snagu i energiju, prisutno je u svakom deliću prirode i predstavlja izvor sve energije, materije i svih prirodnih zakona kojima upravlja. Ono objedinjuje u sebi četiri sile na kojima počiva relativni svet: gravitaciju, nuklearne sile, slabe sile i elektromagnetizam.

Vedski mudraci opisali su ovo polje pre više hiljada godina u vedskoj literaturi. Nazvano je Atma i opisano je kao sat ćit ananda (Čista svest, blaženstvo). U vedama se Atma opisuje kao beskonačan okean svesti i izvor svega što postoji. Ovaj večni beskrajni okean čiste inteligencije sastoji se iz dva principa: param atma (paramatman – sve prisutna svest) i điva atman (đivatman individualna svest). Kada okean svesti posmatramo kao celinu nazivamo je para atman dok pojedinačne kapljice okeana zovemo điva atman. Điva atman je istinsko Ja u svakom biću.

Zato je cilj svakog bića da spozna sebe kao atmu. Kada se to desi cilj evolucije je ostvaren, kapljica se tada stapa sa okeanom i stiče status samog okeana. Osoba tada živi u savršenom skladu između duha, čula, tela i okoline, kao i njenih prirodnih zakona. To je stanje savršenog zdravlja i blaženstva. Kada ga ljudski duh spozna, postaje jedno sa sveobuhvatnom svešću. Postaje jedno sa univerzumom.

ELEMENTI KOJI SAČINJAVAJU LJUDSKO TELO

Prostor – akaša

Prva materijalna pojava koja nastaje kada sveprožimajuća čista svest počinje da vibrira unutar same sebe. Ove vibracije se opisuju kao prvobitni zvuk i zbog toga element prostora je odgovoran za čulo sluha.

Vazduh – vaju

Element prostora sadrži u sebi urođenu tendenciju da se kreće. Ovo prvobitno kretanje unutar prostora stvorilo je novi element – vazduh. Bilo kakvo kretanje na bilo kom nivou postojanja potiče od elementa vazduha. Kretanje se oseća čulom dodira (vetar) i vezano je za vazduh – vaju.

Vatra – agni

Kretanje vazduha unutar prostora stvorilo je trenje, a trenje je dovelo do povećanja toplote i tako je nastao agni – oganj. Najvažnije svojstvo elementa vatre pored toplote je sjaj – svetlost.  Agni je odgovorna za čulo vida.

Voda – ap, đala

Zahvaljujući toploti koja nastaje usled prisustva agnija dolazi do rastapanja i razgradnje nekih delova akaše te se na taj način formiraju kapljice vode. Glavne osobine vode su vlaga i fluidnost koji leže u osnovi čula ukusa. Suv jezik nije u mogućnosti da oseti ukus.

Zemlja – pritvi

Nastaje hlađenjem i stvrdnjavanjem čestica vode. Sve čvrste strukture povezane su sa elementom zemlje. Zemlja je povezana sa čulom mirisa a telu daje čvrstinu, snagu i oblik.

Svaki atom u našem telu i svaki atom univerzuma sadrži u sebi ovih pet elemenata. Neživa i živa priroda razlikuju se jedni od drugih po količini i proporciji elemenata prisutnih u njihovoj građi. Kod živih bića se ta proporcija stalno menja u zavisnosti od godišnjeg doba, ishrane, aktivnosti. Primer: tokom leta element vatre se povećava u prirodi, tokom jeseni element vazduha, a tokom proleća element vode. U ishrani mleko povećava element vode, biber povećava vatru, pšenica zemlju , kokice vazduh, zelena salata prostor itd.

Elementi ne sačinjavaju samo naše ćelije, organe i sisteme organa, metaboličke procese itd, već direktno utiču na prirodu i snagu naših misli i osećanja. To je najlakše shvatiti kada razmotrimo koncept tri doše. Kombinacija elemenata stvara tri jedinstvena tipa energije ili inteligencije koji se nalaze u svemu i upravljaju svime što postoji. Ova tri tipa inteligencije prirode nazivaju se doše, i to vata, pita i kapha.

Teorija o tri doše postoji samo u ajurvedi i predstavlja osnovu za prevenciju, dijagnozu i lečenje bolesti. Ni jedna druga nauka o lečenju ne sadrži u sebi ovaj jedinstveni koncept. Drevni tekstovi kažu: “U teoriji  i praksi ne postoji materijalna osnova koja se ne može razumeti putem koncepta tri doše.”

Dovođenje doša u red osigurava vitalnost i zdravlje, jer ovi principi upravljaju svim procesima u ljudskom telu.

Vata doša

Vata nastaje kombinovanjem vazduha i prostora i predstavlja energiju kretanja, pa tako upravlja kretanjem planeta, vazduha, talasa, svim kretanjima u univerzumu kao i ljudskom telu (mislima, rukama, nogama, cirkulacijom krvi, limfe, otkucajima srca).

Pita doša

Pita predstavlja kombinaciju vatre i vode. Sve hemijske reakcije u prirodi pod kontrolom su ove doše. Poistovećuje se sa vatrom, pa povećana temperatura ukazuje na jako prisustvo pita doše. U ljudskom telu upravlja metabolizmom hrane, pića, upravlja čulnim utiscima, održava telesnu toplotu, koži daje sjaj, a odgovorna je za vid.

Kapha doša

Kapha nastaje kombinacijom vode i zemlje. Svi materijalni oblici imaju oblik zahvaljujuci ovom principu. Telesne strukture izgrađene su zahvaljujući kapha doši.

Prakriti i vikriti

Proporcija vate, pite i kaphe u trenutku začeća neke osobe naziva se prakriti i označava njenu prirodu – narav. To je psiho-fizički obrazac ili matrica i to je najpoželjnije stanje tela-svesti. Svaka osoba ima sebi svojstven obrazac odnosno proporciju doša koja tu osobu održava u ravnoteži.  Odstupanje od ravnoteže naziva se vikriti.  Na vikriti utiču: ishrana, klima, stres, mesto stanovanja, kretanje planeta itd.

Telesni tipovi određuju se na osnovu doša koje preovlađuju. Postoje monodošni tipovi (jedna doša preovlađuje), dvodošni i trodošni tipovi. Kombinacijom doša dobijamo sledeće telesne tipove: vata-pita, pita-vata, vata-kapha, kapha-vata,  pita-kapha,  kapha-pita i vata-pita-kapha.                                   

nastaviće se …

Više na temu “Ayuverda & Joga”  možete  pročitati u kategoriji Praktična Joga

joga-poze-hata-joga-beograd

Nasmejane dane želi vam                                                                                                     ” Hata Joga Udruženje”