Disanje – Pranajama

pranajama

Reč pranajama se sastoji od dve reči : Prana – sveprisutna životna energija, Jama – kontrola. Pranajama podrazumeva svesnost daha. Prana se može opisati kao nešto što neprekidno teče u nama, ispunjava nas i održava živima, to je naša vitalnost. Sve što se dešava u našoj svesti utiče na disanje, dah nam se ubrzava kada se uznemirimo, a usporeniji i tiši kada smo relaksirani. Kada smo uznemireni i opterećeni problemima više prane se nalazi izvan tele nego unutar tela, to se manifestuje kao ograničenost, blokada kao i osećaj manjka motivacije, bezvoljnosti, to se ispoljava kroz nepravilno disanje. Kada smo mirniji i uravnoteženiji manje prane se gubi iz tela, ako u telu nedostaje mesta za pranu to znači da je prana potisnuta toksičkim materijama. Praktikujući pranu mi pokušavamo da se oslobodimo toksičkih materija i koncentrišemo sve više prane unutar tela. Kada kontrolišemo dah i pranu mi kontrolišemo um. Udah je proces unošenja univerzalne enrgije u telo, a izdah je otklanjanje toksina iz sistema, oslobađajući mesto prani da postoji i širi se. Pravi cilj svih tehnika disanja u pranajami je da nam omoguće više različitih mogućnosti za praćenje daha, jer kada pratimo dah um biva uvučen u aktivnosti disanja. Prana ulazi u telo u momentu kada nastane pozitivna promena u umu, a do ove promene dolazi posle dužeg vremenskog perioda. Promena uma će se pre svega osećati u našem odnosu prema drugim ljudima.

Koristi Pranajame  su:

  • smirivanje, zaustavljanje, kreiranje i pokretanje misaonih tokova uma
  • telesne opuštenosti i voljne aktivnosti
  • širenje opažajnog polja
  • voljnog usmeravanja pranskih tokova u telu
  • voljnog izlučivanja, zadržavanja ili transformacije semena
  • štiti unutrašnje organe i ćelije
  • neutrališe mlečnu kiselinu (koja može izazvati umor)
  • pročišćava energetske kanale (nadije)
  • povećava kapacitet pluća i time doprinosi svim drugim sistemima
  • poboljšava varenje, vitalnost, percepciju i memoriju

Postoje četiri faze usmeravanja energije putem disanja :

Potpuni troslojni udah – Puraka –to je proces udisanja vazduha, treba da bude neprekidan i gladak.

Zadržavanje daha nakon udaha – Antara Kumbaka –to je namerno zadržavanje protoka vazduha i zadržavanje vazduha u plućima, bez bilo kakvih pokreta pluća ili mišića, bez ikakvih pokreta.

Potpuni izdah – Recaka – treba da bude kao i udah neprekidan i gladak, iako su brzina udaha i izdaha različite. Energija mišića se koristi za udisanje, dok se izdisanje sastoji od opuštanja napetih mišića. Naprezanje mišića se može koristiti i pri udahu i pri izdahu.

Zadržavanje daha nakon izdaha – Baja Kumbaka –ovo je prazna faza koja kompletira ciklus koji se završava sa prekidom pauze i početkom novog udaha.

Najvažniji deo Pranajame je Izdah (Bahya Vrtti ). Kada kvalitet izdaha nije dobar kvalitet cele prakse Pranajame je umanjen. Potrebno je izdisati polako i tiho, ako je izdah neravnomeran to je znak neke bolesti, bilo da je prisutna ili nastupajuća. Izdah je od vitalnog značaja jer on odnosi sve nečistoće iz tela, praveći više mesta za Pranu da uđe.

“Kontrola disanja je duhovna praksa pročišćenja uma i tela.”

Značaj disanja kroz nos:

-Nos ima više različitih odbrambenih mehanizama kako bi sprečio nečistoće i preterano hladan vazduh da uđu.

-Na ulazu u nosnu šupljinu, nosne dlačice zadržavaju prašinu, male insekte i druge čestice koje mogu naškoditi plućima.

-Posle ulaza u nos postoji veliki vazdušni prolaz obložen sluzokožom, gde se preterano hladan vazduh zagreva i tida se hvataju veoma fine čestice prašine koje su izbegle nosnim dlačicama.

-U unutrašnjem nosu nalaze se žlezde koje se bore protiv svih bacila koji su se provukli kroz predhodne linije odbrane.

Kontrola disanja je duhovna praksa pročišćenja uma i tela.Pravilno disanje treba praktikovati sve dok ne pređe u naviku.

 

Više informativnih tekstova o jogi možete pročitati u kategoriji Joga.

Hata Joga najbolji joga blog koje treba pratiti.

joga-poze-hata-joga-beograd

Leave a Reply