Filozofija Joge

OSAM STEPENA JOGA UPREGNUĆA
Po Pantadjaliju

osam-stepena-samorazvoja

Joga je nastala kroz potragu za duhovnošću i odgovaranjima na iskonska pitanja o smislu života. Reč joga potiče iz sanskritskog jezika što znači : sjediniti i povezati individue ili njene duše sa vrhovnim bićem Bogom. U tom procesu dolazi do povezivanja svih vidova našeg postojanja: fizičkog, emocionalnog i psihičkog , otkrivajući pritom našu povezanost sa zemljom,svemirom i drugim ljudima. Hata Joga je postignuće ovladavanjem energetskih kretnji putem upregnuća tela,uma i tehnikama disanja.

Ne zna se tačno kada je nastala Joga ,no Arheolozi su iskopali figure u joga položajima koje su stare oko 2700 godine pre Hrista, a reč joga se pominje u najstarijoj Indijskoj literaturi „Vedama“ (3000 do 1200 godine pre Hrista ), “Bhagavad Gita „-Božija pesma i Pantadjalijeve „Joga sutre“za koje se predpostavlja da su napisane između drugog veka pre nove ere i četvrtog veka posle Hrista,koje predstavljaju prve sređene opise joga filozofije i vežbi.

Suština Pantađalijeve podele joge je na osam stepena :

1.       JAMA ( pravila ponašanja)

Ispravnim ponašanjem misli,reči i dela postiže se :

a)       Nenasilje

b)       Istina

c)       Poštenje-ne-krađa

d)       Ovladavanje seksualnošću

e)       Neposedovanje,ne vezivanje za materijalne prolaznosti

2.       NIJAMA ( načini pridržavanja )

a)       Biti čist – odomaćivati osećaj duhovne i telesne čistoće

b)       Odomaćivati zadovoljstvo u životnoj svakodnevici

c)       Sposobnost uzdržavanja

d)       Samoproučavanje – razvojna analiza svog ponašanja –čemu me ovo uči?

e)       Predanost izabranom putu –svaka misao,reč,delo  usmereno je na moj razvoj i dobrobit okruženja

3.       ASANE –položaji – put pronicanja u tajne joga asana najbolje proučava hata i kundalini joga

4.       PRANAJAMA –kontrola prane –energije disanjem

5.       PRATJAHARA – odvajanje od čulnih utisaka

6.       DARANA –koncentracija

7.       DJANA –meditacija

8.     SAMADI –indetifikacija sa čistom svesti u sebi,sa osloncem i bez oslonca

„Borba sa simptomom završava iskorenjivanjem uzroka“

1.       Prihvatanje sebe : Naše su aktivnosti  plodovi umnog sklopa.Upitajmo se da li je to naš izbor? Osvestimo slabosti i kvalitete.Prihvatimo ih,jer je to osnova za prevazilaženje slabosti.

2.       Prihvatanje drugih ljudi : Nastoj da prihvatiš tuđe izbore bez osude i komentara.Njihova dela kao i ono što vidiš u njima samo su plodovi njihovog umnog programa.Nastoj da u svim ljudima vidiš razvojne potencijale.Samo je pitanje trenutka kada će kod svakog čoveka krenuti razvojni proces.Što više prihvatiš druge ljude i oni će prihvatiti tebe.

3.       Nesebičnost : Pobedi posesivnost i sebičnost tehnikom pronicanja u suštinu potreba,pronikni u suštinu tebe i drugih ljudi.Uvid jedinstva  razgoni potrebu favorizovanja različitosti.Pobediti posesivnost i sebičnost.

4.      Emocionalna sloboda: Osvestiti svoje najveće potrebe ,želje,privrženost.Sagledavaj sve ljude oko sebe kao da su glasnici koji ti šalju lekcije.To je sposobnost voljenja a ne posedovanja.

5.       Zadovoljstvo: Uživati u svakoj aktivnosti dok traje.Raduj se svom postojanju.

6.       Centriranost u Suštinu: Osvestiti i prevazići identifikaciju sa svojim telom,osećanjima,umom.Budi svedok svakog pokreta ,osećanja i misli. Pažnja je jezgro iz koje možemo delovati.

7.    Sposobnost izražavanja : Izražavati se tako da ne povređuješ druge.Otvoriti se da iskažeš svoje potrebe ,treba tražiti i darovati.Treba govoriti i izražavati drugima svoja osećanja ,ona se ne podrazumevaju.

8.       Istinitost : Budi ono što jesi ,jer uvek kada poželite da budete ono što niste,kada želite da impresionirate druge ljude,kada krijete svoja osećanja ,nećete biti srećni.

9.       Istrajnost: Teške situacije i neprijatelje treba prihvatiti kao svoje najbolje učitelje,oni nam najjasnije pokazuju ono što ne želimo da budemo,jer problemi nas jačaju.

10.   Saosećanje : Treba nastojati da uvidimo razloge nečijeg stava,gledišta ,mišljenja. Ne reagovati brzo, promisliti zašto ta osoba se baš tako ponaša, misli i oseća. Pokušati da saosetiš sa sagovornikom koji se nalazi pred izazovima,izborima,treba naučiti da se privremeno postaviš na mesto drugih.

Više interesantnih članka možete pročitati u kategoriji Joga

Dobrodošli
“Hata Joga Udruženje”
joga-poze-hata-joga-beograd

Leave a Reply