Holesterol & Joga

Joga & Holesterol

Šta je to holesterol?

Holesterol je veoma rasprostranjen u svim ćelijama organizma, a naročito u nervnom tkivu. Javlja se u životinjskim mastima, ali ne i u biljnim. Između ostalog, potreban za izgradnju ćelijskih membrana i proizvodnju nekoliko osnovnih hormona (kao npr. adrenalin, estrogen i testosteron).
Ustanovljeno je da oko 2/3 holesterola nastaje sintezom u organizmu (kod odrasle osobe oko 800-900 mg na dan), a svega 1/3 se unosi hranom.
Najveći deo holesterola nastaje u jetri, a može nastati i u sluzokoži creva i nadbubrežnim žlezdama. Odatle se putem krvotoka prenosi do ćelija organizma. U krvi se holesterol transportuje tako što se veže za proteine gradeći lipoproteine. Prema gustini lipoproteini se dele na:

-LDL (engl. Low Density Lipoprotein), lipoproteini male gustine ili tzv. loš holesterol, i
-HDL (engl. High Density Lipoprotein), lipoproteini velike gustine ili tzv. dobar holesterol.

holestrol-joga

Praktikovanjem joge ( određenih Joga položaja) može se smanjiti LDL holesterol i povećati nivo dobrog, HDL holesterola.
Joga kao metod terapije može pomoći da se lakše izborite sa simptomima i poboljšate sposobnost svog tela da se regeneriše.

Na interaktivnom predavanju “Joga & Holesterol” učesnici će naučiti  :

  • 11 joga asane (anatomski princip postavljanja tela sa korišćenjem  joga pomagala)
  • 2 tehnike disanja 
  • 2 tehnike čišćenja organizma (kriya tehnike)
  • hidroterapija
  • preporuka za ajuverdske preperate 
  • 4 mesečna programa vežbanja 

Pozivamo sve instruktore joge , vežbače joge kao i osobe koje imaju problem sa holesterolom da nam se pridruže i prošire stručno svoje znanje kojim će moći da fizičkim vežbanjem u oblasti joge doprinesu svom daljem radu sa ljudima ili svojim bližnjima, kao i ličnom napredku jednom maximom :” Jogom do Zdravlja”.

Više informacija o predstojećem predavanju 10.12.2016.godine možete pročitati u na stranici Joga & Holesterol. 

joga-poze-hata-joga-beogradNasmejane dane želi vam
“Hata Joga Udruženje”