Joga & Rečnik

kratak joga recnikMnogo puta ste došli na čas i susreli se sa nepoznatim rečima koje učitelji joge ponavljaju a nisu vam jasne. “Hata Joga Udruženje” je ispisalo kratak rečnik asana – vežbi i da na taj način da mali doprinos svakom polazniku da nauči jogiski rečnik naziva asana kojim se sporazumevaju na času svi jogini sveta. Nazivi svih joga asana su simboli prirodnih darova – životinja i biljaka, kao i položaja koji podsećaju na predmete (most,stolica…),na ratnike heroje … Obogatite svoje znanje i uživajte na času joge bilo gde u svetu!

ADHO MUKHA SVANASANA – pas koji gleda dole (Adho: dole, Mukha: lice, Svana: pas)

ADHO MUKHA VRKSASANA – drvo koje gleda dole (stoj na rukama)

ANANTASANA – Ananta: beskraj

ANJANEYASANA – položaj mesecevog srpa

ARDHA CANDRASANA – položaj polu-meseca (Ardha: pola, Candra: mesec)

ARDHA MATSYENDRASANA – Matsjendranat: ime cuvenog jogija

BADDHA KONASANA – položaj uvezanog trougla, tzv. leptir (Baddha: savladati, obuzdati, uvezati, Kona: trougao)

BAKASANA – položaj ždrala (Baka: ždral)

BALASANA – položaj deteta (Bala: dete)

BHEKASANA – položaj žabe (Bheka: žaba)

BHUJANGASANA – položaj kobre (Bhudžanga: kobra)

CATURANGA DANDASANA – položaj štapa na cetiri oslonca ( Catur: cetiri, Anga: ud, Danda: štap)

CHAKRASANA – most

DANDASANA – položaj štapa

DHANURASANA – položaj luka (Dhanur: luk)

GARUDASANA – položaj orla (Garuda: orao)

GOMUKSHASANA – položaj kavljeg lica

HALASANA – položaj pluga

HANUMANASANA – položaj majmuna (spaga)

JANU SIRSASANA – položaj glave na kolenu (Janu: koleno, sirsasana: glava)

EKA PADA RAJA KAPOTASANA – položaj kraljevskog goluba sa jednom nogom (Eka: jedan, Pada: noga ili stopalo, Raja: kraljevski, Kapota: golub)

KAPOTASANA – položaj goluba (Kapota: golub)

KARNAPIDASANA – položaj kolena na ušima (Karna: uvo, Pida: pritisak)

KURMASANA – položaj kornjace (Kurma: kornjaca)

MARJARIASANA – položaj macke (Mardžari: macka)

MARICYIASANA – Marici: svetac

MATSYASANA – položaj ribe (Matsja: riba)

NAMASKAR – pozdrav

NATARAJASANA – Nataradža: manifestacija šive kao kosmičkog plesača

NAVASANA – položaj čamca (Nava: čamac)

NIRALAMBA BHUJNGASANA – položaj kobre bez oslonca (Niralamba: bez oslonca)

PADAHASTASANA – položaj stopala na šakama (Pada: stopalo, Hasta: šaka)

PADANGUSTHASANA – Pada: stopalo, Anguštha: nožni palac

PADMASANA – položaj lotosa (Pada: lotos)

PARIVRITTA TRIKONASANA – položaj obrnutog trougla (Parivritta – obrnut, uvrnut, okrenut, Tri: tri, Kona: ugao)

PARSVOTTANASANA – položaj intenzivnog bočnog istezanja (Paršva: bočno, Uttana: intenzivno, Tan: istezanje)

PASCHIMOTANASANA – položaj istezanja zapadne strane tela, tzv.štipaljka (Pašcima: Zapad, Tan: istezanje)

PURVOTTANASANA – položaj istezanja istočne strane tela (Purva: Istok, Uttana: intenzivno, Tan: istezanje)

SALABHASANA – položaj skakavca (šalabha: skakavac)

SARVANGASANA – tzv. sveća (Sarva: sve, svi, Anga: udovi)

BANDHASANA – položaj polu-mosta (Setu: most, Bandha: uvezan, ogranicen)

SIRSASANA – tzv. stoj na glavi (širša: glava)

SUPTA PARIVARTASANA – položaj uvrtanja (Supta: uspavan, Parivarta: uvrtanje)

SURYA NAMASKAR – pozdrav Suncu (Surja: Sunce, Namaskar: pozdrav)

TADASANA – položaj planine

UPAVISTHA KONASANA – položaj sedeceg ugla (Upavišta: sedeci, Kona: ugao)

URDHVA DHANURASANA -položaj gornjeg luka, tzv.most (Urdhva: gornji, Dhanur: luk)

USTRASANA – položaj kamile (Uštra: kamila)

UTKATASANA – mocna asana, tzv. stolica (Utkata: mocan, nemilosrdan)

UTTANASANA – položaj svesnog intenzivnog istezanja (Ut: namerno, intenzivno, Tan: istezanje)

UTTHITA HASTA PADANGUSTHASANA – položaj istezanja nožnog palca (Utthita: istegnuti, Hasta: šaka, Padanguštha: nožni palac)

UTTHITA TRIKONASANA – položaj produženog trougla (Utthita: istegnuti, produžiti, Trikona: trougao)

VIPARITA KARANI – obrnuti položaj (Viparita Karani: obrnuti proces)

VIRABHADRASANA – položaj ratnika (Virabhadra: ratnik, heroj)

VIRASANA – položaj heroja (Vira: heroj)

VJAGHRASANA – položaj tigra (Vjaghra: tigar)

VRIKSASANA – položaj drveta (Vrikša: drvo)

Informativne tekstove o jogi možete pročitati u kategoriji Joga.

joga-poze-hata-joga-beograd

Nasmejane dane vam želi                                          “Hata Joga Udruženje”