Joga & Surya Namaskar

Joga & Surya Namaskar ( joga tehnika sunčane vizuelizacije)
Surya Namaskar je jedna od dobro poznatih osnovnih tehnika joge.Njena mnogostranost i praktičnost čine je jednom od najkorisnijih metoda za formiranje zdravog, aktivnog i punog energije života a istovremeno nas i priprema za duhovno buđenje i širenje svesti.
Surya Namaskar & 12 položaja
1. Pranamasana ( položaj molitve)
2. Hasta Uttanasana ( položaj uzdignutih ruku)
3. Padahastasana ( položaj šake uz stopala)
4. Ashwa Sanchalanasana ( položaj jahača)
5. Paravatasana (položaj planine)
6. Ashtanganamaskara ( položaj osam tačaka)
7. Bhujangasana (položaj kobre)
8. Parvatasana ( položaj planine)
9. Ashwa Sanchalanasana ( položaj jahača)
10. Padahastasana ( položaj šake uz stopala)
11. Hasta Uttanasana ( položaj uzdignutih ruku)
12. Paranamasana ( položaj molitve)
Surya Namaskar se sastoji iz niza od dvanaest položaja u kome se telo savija neizmenično unapred ili unazad čime se maksimalno doprinosi fleksibilnosti kičmenog stuba kao i ostalih delova tela. Kompletna vežba deluje tako svestrano na celo telo da mali broj drugih vežbi mogu da se porede sa njom. Jedan od najbržih načina da se dobije gipko telo je da se redovno vežba Surya Namaskar.
Pre nego što se pređe na izvođenje vežbe kao celine potrebno je da se prvo ovlada svakom individualnom vežbom u ciklusu. Kada se savlada svaki položaj tada se prelazi na sinhronizaciju između disanja i pokreta i tada se zapaža da redosled udisaja i izdisaja dopunjava položaje i da bi disanje na bilo koji način bilo neugodno i teško izvodljivo.Osnovni princip koji se koristi pri disanju je udisaj kod savijanja tela unazad jer time dolazi do širenja grudnog koša i izdisaj pri savijanju tela unapred i time se vrši kompresija grudnog koša i abdomena. Ceo ciklus se sastoji od 24 položaja koji se dele na 2 dela ponavljajući 12 položaja sa desnom stranom tj. desnom nogom i druga polovina ciklusa ide prelazom na levu nogu. Njihovo idealno izvođenje zahteva kontinualan, neprekidan tok i asane se smenjuju sa promenom disanja osim u slučaju položaja br.6
(ashtanganamaskara).Ako izvođenje ciklusa zamara treba odmoriti posle 12 položaja punim udahom , izdahom i opet udahom pre nego što se nastavi sa drugom polovinom ciklusa. Predah može da se primeni na svaku pojedinačnu asanu kao i između ciklusa.
Za uspešno izvođenje ciklusa najvažnije je izbegavati napor i svaki pokret treba da se izvodi uz ulaganje minimalnog truda pri čemu se koriste samo odgovarajući mišići da bi se došlo u jedan položaj i da bi se on zadržao. Ostali deo tela treba da ostane što opušteniji. Na ovaj način istezanje u vežbi će biti efikasnije, više ćete uživati a pri tome ćete sačuvati energiju i svi pokreti se tada prelivaju jedan u drugi kao kada plešete.
U ciklusu kičmeni stub se neizmenično savija napred i nazad, a vrat kao deo kičmenog stuba treba istezati do granice udobnosti zavisno od individualnih mogućnosti i tada se postiže maksimalno istezanje celog tela u svakom položaju.
Možete pročitati više o predstojećem času na kome će se izvoditi serijal Surya Namaskar u kategoriji Promo Aktivnosti.
joga-poze-hata-joga-beograd
Nasmejane dane želi vam                                              “Hata Joga Udruženje”