O Nama

backO HATA  JOGA  UDRUŽENJU

Osnivanjem “Hata Joga Udruženja”, 06.04.2012.godine, želeli smo da pospešimo razvoj  joga delatnosti u Beogradu i Srbiji. Takođe želja nam je da ostvarimo kontinuiranu joga edukaciju, da podstičemo ljude na stalno usvajanje i produbljivanje znanja o praktičnim joga metodama i razmatranju određenih dimenzija joga filozofije, kao i na očuvanje i unapređivanju joga standarda. Važno je napomenuti da je “Hata Joga Udruženje” osnovano u službi građana i da su vrata udruženja otvorena za pomoć svih onih koji sebe prepoznaju kao nekoga ko može doprineti realizaciji ciljeva postavljenih Statutom Hata Joga Udruženja.

 Organi HATA JOGA UDRUŽENJE :

Predsednik HJU: Biljana Nikolić

Generalni Sekretar: Igor Petrović

Ogranak HATA JOGA UDRUŽENJE – BINDU:

Zastupnik: Igor Petrović

Ogranak HATA JOGA UDRUŽENJE- GAIA:

Zastupnik: Sanja Kukavica

 

Upravni odbor:

Predsednik (po funkciji): Biljana Nikolić

Zamenik predsednika: Igor Petrović

Član ( po funkciji): Sanja Kukavica

Nadzorni odbor:

Predsednik : Nikola Nikolić

Član: Dušica Petrović

Član: Nada Smiljković

joga-poze-hata-joga-beograd

Nasmejane dane želi vam
“Hata Joga Udruženje”

Leave a Reply