Članstvo

Članstvo u „Hata Joga Udruženju“ iz Beograda je dobrovoljno.

O članstvu se vode tri evidencije u vidu Registra članova i to :

-Registar redovnih članova

-Registar pomažućih članova

-Registar počasnih članova

Član „Hata Joge Udruženja“ iz Beograda može imati status redovnog, pomažućeg i počasnog člana.

/izvod iz Statuta „Hata Joga Udruženja“/

Član 17.

1. Redovan član postaje upisom u Registar redovnih članova i ima sva prava i obaveze proistekle Statutom.
2. Pomažući član postaje upisom u Registar pomažućih članova i ima sva prava i obaveze kao i redovan član, osim što:
– Nema pravo neposrednog odlučivanja na Skupštini
– Nema pravo da bira i da bude izabran u organe Udruženja
3. Počasni član postaje upisom u Registar počasnih članova i savetodavnu ulogu.

Mart 2012.-

Statut udruženja

Nasmejane dane želi vam
“Hata Joga Udruženje”

Leave a Reply