Surya Namaskar & Terapija

Surya Namaskar je mnogostrano, prilagodljivo i moćan način u terapiji pomoću joge. Dijapazon njenih terapeutskih primena je veliki jer je laka za izvođenje radi se sa uživanjem a ne oduzima mnogo vremena. Terapeutska osobina serijala Surya Namaskar je preventivna mera kao prevencija koja je daleko nadmoćnija od lečenja.

Naglašavamo da za terapeutske svrhe vežbe moraju da se nauče pod stručnim vođenjem jer u procesu lečenja mora da teče sporo i kontrolisano jer se oslobađa velika količina prane koja je možda godinama ležala neiskorišćena, te proces kao metod terapije se sprovodi postupno i sistemski.

Osnova Terapije

Ljudsko telo se sastoji od izvesnog broja različitih organskih sistema koji deluju zajedno da bi održali organizam kao jednu celinu.Vitalni procesi kao što su varenje , cirkulacija krvi itd. se ne izvodi izolovano već nastaju kao rezultat uravnotežene interakcije različitih i međusobno zavisnih organskih sistema.Propust u jednom sistemu, organu ili funkciji ima štetan efekat na celo telo i tada neizbežno dolazi do bolesti.

Sa jogističke tačke gledišta loše zdravlje je rezultat neravnoteže u energetskim sistemima tela. Zato je lečenje od bolesti bez obzira na očigledan uzročni faktor koji izbija na površinu, ponovno uspostavljanje ravnoteže u energetskim sistemima koji vladaju tom oblašću tela ili uma i na taj način možemo ih podeliti u dve glavne kategorije:

– Bolesti viška fizičke energije obično usled dominacije dinamičkog stanja

– Bolest nedostatka fizičke energije usled dominacije pasivnog stanja.

Kada koristimo Surya Namaskar moramo biti pažljivi da ne bi imali dvostruki efekat. U slučaju dominacije viška energije zapaža se da se vežbanjem serijala višak energije smanjuje i sagoreva pri vežbanju, i pri ovom procesu dolazi do kanalisanja fizičke i mentalne energije i poboljšanja njihovog kvaliteta. Istovremeno telo postaje savitljivi je a istovremeno se stiče veća kontrola nad nervnim sistemom.

Dejstvo Surya Namaskar je delovanje na uspostavljanje ravnoteže između energije uma i tela zavisno od toga na koji način se vežba izvodi, a posebno kada je u pitanju terapija tada je važno pravilo da se pravilno izvede svaka vežba, da treba da se izvodi sporo bez obzira koja je dominacija u pitanju sve dok telo se potpuno ne oporavi.Ovakvo vežbanje nam daje dosta vremena na raspolaganju da razvijemo svesnost tela i osetimo njegova ograničenja kada se pokret sinhronizuje sa disanjem.

Zato Surya Namaskar je savršen sistem povezanih vežbi kojim postižemo svesnu kontrolu nad našim unutrašnjim telesnim sistemom, kao regulator ili mehanizam za fino podešavanje procesa u telu.

Možete pročitati više o predstojećem času na kome će se izvoditi serijal Surya Namaskar u kategoriji Promo Aktivnosti.

joga-poze-hata-joga-beograd
Nasmejane dane želi vam                                              ” Hata Joga Udruženje”